GDPR Norrvikenyoga uppdaterad 2024-01-29

 

Om GDPR

Uppdaterad 2024-01-29

 

Från och med 25 maj 2018 finns en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR

 

Den är tänkt att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

 

LeWarDa AB, 559418-XXXX hanterar uppgifterna som lämnas för Norrvikenyogas räkning. Begränsade uppgifter kan också hanteras av lärare på Norrvikenyoga.

 

I stort är det uppgifter du själv har lämnat till oss, som namn, telefonnummer, mailadresser, uppgifter om klasser och tidpunkter som finns sparade. Det kan också finnas anteckningar om manuella kvittenser (och önskemål om speciell information på dessa som tex personnummer) manuella ändringar, önskemål om nyhetsbrev och information som lämnats vid kontakt. Det kan också hända att vi har bilder sparade från vår verksamhet, vi har som målsättning att endast dela bilder som vi först frågat om lov om.

 

Våra samarbetspartners sparar också uppgifter, det kan också hända att vi på vår hemsida länkar till 3:e part. Dessa ansvarar själva för vilka uppgifter de samlar och hur de används och är inte något Norrvikenyoga har kontroll över.

 

Vi använder oss även av en hemsida och Facebook, där kan förekomma att det tex samlas in statistik och uppgifter som hjälper oss i vår verksamhet. Med stor sannolikhet samlar även sociala medier in sina egna uppgifter men där hänvisar vi till dessa bolag.

Det finns även en Instagramsida med namnet Norrvikenyoga, det finns en historiks koppling mellan Norrvikenyoga och Instagramkontot med samma namn med det är inget LeWarDa/Norrvikenyoga har kontroll över. Det finns heller ingen koppling mellan Facebook Norrvikenyoga och Instagramkontot med samma namn.

På vår hemsida sparas och visas också bilder och information om oss som arbetar och håller klasser på Norrvikenyoga.

Dina uppgifter sparas så länge som vi bedömer att det behövs för vår verksamhet. Du kan när som helst ta del om vilka uppgifter vi har om dig.

Nedan är en sammanfattning över samarbetspartners, vilka uppgifter som finns sparade och var. Listan kan komma och ändras, det kan finnas fler vi inte tänker på just nu och/eller fler kan tillkomma utan att de finns med på listan.

 

Bokninsprogram

När du bokar dig till våra klasser uppger du namn, mobilnummer och mailadress, dessa sparas av vår bokningspartner Smoothbook. Här sparas också vilka klasser du gått på och våra noteringar som kan vara att vi tex avbokat eller stämt av kontot manuellt.

Bokningsprogrammet Smoothbook används sedan 2023-07-30 inte längre i verksamheten, dock finns fortfarande uppgifter sparade.

Sedan augusti 2023 använder LeWarDa bokningsprogrammet momoyoga. Samma typer av uppgifter som tidigare sparades i Smoothbook sparas nu i det nya programmet.

 

Video/mötesförmedlare

Våra online klasser förmedlas via ZOOM, där registreras tidpunkt, namn och mailadress.

 

Betalningar

När det gäller betalningsförmedling använder vi oss av Stripe, de registrerar uppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra transaktionerna. Vi har tillgång till uppgifter som av vem, betalning, belopp, tidpunkt.

 

Mailplattform

Vi sänder nyhetsbrev via Mailchimp, där finns uppgifter om namn och mailadress samt datum. Vi sänder enbart ut mail om sådant som har med vår egen verksamhet att göra, är relaterat till våran verksamhet eller om sådant som vi bedömer kan vara av intresse.

Sedan hösten 2024 använder vi även en ny plattform för nyhetsbrev MailerLite