Medlemskaps- och bokningsregler Norrvikenyoga

Uppdaterat 2023-03-23


Medlemskap

Genom att använda våra tjänster blir du automatiskt medlem hos oss och godkänner därmed också våra medlemsvillkor. Detta gäller samtliga produkter som bundna medlemskap, klippkort, drop in, prova på, workshops, events etc.


Alla medlemskap/klasser som köps av oss är personliga

Medlemskap/klasser etc som köps av oss är personliga och kan inte överlåtas på någon annan.

Minimiålder


Om inget annan anges är minimiåldern 16 år till våra klasser.


Eget ansvar

Vi yogar/tränar/deltar på eget ansvar.

Har du något, som kan påverka din möjlighet att på ett säkert sätt utöva din yoga/träning/annan aktivitet hos oss ber vi dig att ta upp det med läkare sjukgymnast etc.

 

Bäst före datum på medlemskap

Våra medlemskap gäller under viss tidsintervall som räknas från köp. Under denna tidsintervall kan man boka, avboka och omboka sin(a) klass(er).

Prova på och drop in kan bokas, avbokas och ombokas under x antal dagar från köp. Om förfallodatumet inträffar under ett uppehåll av klasser medför detta ingen förlängd giltighetstid.


Viktigt att veta! Medlemskap som har en vissa begränsningar, tex ”yoga en gång i veckan” är kopplade till klippkort med ett visst antal kredits (antal gånger/pass). Bokningsprogrammet tillåter (2023-03-23), att man under tiden medlemskapet är ”levande”, även kan boka sig till klasser som infaller efter sista datumet för medlemskapet*. Dessa tider är inte giltiga och kommer att makuleras manuellt, borttagna bokningar meddelas genom ett automatiskt genererat mail från bokningsprogrammet.

 

*Medlemskap kopplat till klippkort är inte en helt kompatibel lösning i vårt bokningsprogram. Vi väljer trots det, denna lösning, då den ger större frihet hos våra användare. Medlemskap ”en gång i veckan”, som normalt skulle betyda att de veckor/tider man inte kan gå förfaller, öppnar istället upp för att man kan ta igen dessa tider under medlemstiden, tex noll gånger en vecka, två gånger veckan efter. Hjälp oss gärna att fortsätta kunna erbjuda denna frihet genom att endast boka tider inom giltigt intervall.

  

”Frysa” medlemskap

Plus och bas kan i vissa fall frysas, max fyra veckor, mot uppvisande av läkarintyg. Kontakta oss i god tid.

 

Avbokning av klasser


Ordinarie klasser bokade från ett fast antal klipp (medlemsskap med begränsning, klippkort, prova på, drop in etc)

Klasser som avbokas senast fyra timmar innan klassen startar ger automatiskt ett klipp i retur och kan ombokas under förutsättning att medlemskapet fortfarande är aktivt.

Fyra timmar gäller utan undantag, det ger möjlighet för en ny person att boka tiden som öppnas upp. Avboka gärna så tidigt som möjligt.

För att klassen ska avbokas inom fyratimmarsregeln krävs att avbokningen görs online i bokningssystemet. Avbokningar som görs via mail till Norrvikenyoga riskerar att inte hinna avbokas inom giltig tid*


*Avbokning som görs via mail avboka manuellt av admin, när tid möjlighet och tid finns. Tidpunkten när uppdraget kan utföras gäller då som avbokningstid, tiden då mailet sändes gäller inte som avbokningstid.


Ordinarie klasser bokade med obegränsat medlemskap 

Klasser/tider som bokats med medlemskap (en visst antal gånger i veckan eller obegränsat) avbokas alltid när de inte kan utnyttjas. Vid upprepade tillfällen av bokade klasser/tider som inte nyttjats kan avstängning under viss period ske.


Specialtider, prova på veckor etc.

Klasser/tider/events etc. utanför det ordinarie schemat återbetalas inte* men kan i vissa fall ombokas, kontakta i god tid info(at)norrvikenyoga.se.

Klasser som avbokas av Norrvikenyoga ombokas så långt som möjligt i dialog till annan tid

*Kan du inte komma på din bokade tid är vi tacksamma för att du avbokar, det ger oss en möjlighet att bättre kunna planera våra klasser, har vi inte hört något har vi planerat för din närvaro.


Workshops, kurser, events, retreater bokade med fast pris

Bokning till kurser, workshops mm är bindande om inget annat har angivits. Vi har begränsat antal platser, när du bokar dig har vi reserverat en plats vilket medför kostnader. Vid sjukdom som kan styrkas med läkarintyg gäller andra regler, och/eller i vissa fall, om vi (eller du själv) kan låta någon annan ta din plats. 

 

Inställda klasser av Norrvikenyoga eller samarbetspartners

Inställda klasser meddelas via mail, som uppgivits vid bokning, ta för vana att titta i din mailbox i anslutning till klass (titta även i spam-brevlådan), du är själv ansvarig för att dina kontaktuppgifter är uppdaterade och aktuella.


Om vi lärare blir sjuka

Om vi lärare blir sjuka och/eller akut måste ställa in av annan anledning kan det ske med kort varsel.


Minimiantal på klasser

Klasser med mindre än fyra bokade, då det är mindre än fyra timmar innan klassen startar, kan komma att ställas in. Detta meddelas via mail som är uppgiven vid bokning av klassen.

Klasser som inte har några bokningar kvällen innan klass kan komma att tas bort för bokning.  

 

 

Variationer i utbudet

Vår prissättning, medlemstid, bäst före datum osv kan förändras, förändringarna gäller nyköp inte redan köpta.

Schemat över klasser/aktiviteter kan under terminen komma att förändras, klasser kan försvinna eller läggas till, lärare/instruktörer sluta eller börja.

Om lärare/instruktör behöver avboka/vara borta vid något tillfälle kan klassen antingen tas bort från schema eller ersättas med annan lärare.

Klasser som tillfälligt tas över av annan lärare/instruktör kan tillfälligt få en annan men liknande inriktning utan att detta meddelas i förväg.

Säsongsvariationer i schemat förekommer, under sommaren har vi tex ett längre uppehåll, under jul/nyår ett något kortare.

Bas och plus klipp med 180 dagars giltighetstid* (sista försäljningsdag 23-xx-xx) har redan inbyggd hänsyn till säsongsvariationerna. Läs mer om detta under fliken ”vanliga frågor och svar” eller klicka här